Categories for Songs

Mijn vlakke land

Mijn Vlakke Land
Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen
En witte vlokken schuim uiteenslaan op de kruinen
Wanneer de norse vloed beukt aan het zwart basalt
En over dijk en duin de grijze nevel valt
Wanneer bij eb het strand woest is als een woestijn
En natte westenwinden gieren van venijn
Dan vecht mijn land, mijn vlakke land

Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken
Op dak en torenspits van hemelhoge kerken
Die in dit vlakke land de enige bergen zijn
Wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn
Wanneer de dagen gaan in domme regelmaat
En bolle oostenwind het land nog vlakker slaat
Dan wacht mijn land, mijn vlakke land

Wanneer de lage lucht vlak over ‘t water scheert
Wanneer de lage lucht ons nederigheid leert
Wanneer de lage lucht er grijs als leisteen is
Wanneer de lage lucht er vaal als keileem is
Wanneer de noordenwind de vlakte vierendeelt
Wanneer de noordenwind er onze adem steelt
Dan kraakt mijn land, mijn vlakke land

Wanneer de Schelde blinkt in zuidelijke zon
En elke Vlaamse vrouw flaneert in zon-japon
Wanneer de eerste spin zijn lentewebben weeft
Of dampende het veld in juli-zonlicht beeft
Wanneer de zuidenwind er schatert door het graan
Wanneer de zuidenwind er jubelt langs de baan
Dan juicht mijn land, mijn vlakke land

De Nuttelozen Van De Nacht
Ze ontwaken om een uur om vier
Ze ontbijten met een kleintje bier
Ze gaan uit omdat er thuis niets wacht
De nuttelozen van de nacht
Zij gedraagt zich arrogant omdat ze mooie borsten heeft
Hij is zeker en charmant omdat Papa hem centen geeft
Hun onmacht is hun hoogste macht
De nuttelozen van de nacht

Kom, dans met mij
Vriendin, kom hier, vriendin
Kom hier, kom hier
Nee, nee blijf!
Kom dans met mij
Laat ons dansen, lijf aan lijf

Ze braken zonder ziek te zijn
Ze braken zacht en zonder pijn
Ze nemen zich bedroefd de nacht
De nuttelozen van de nacht
Ze bespreken zonder end
De poëzie die geen van hen kent
De romans die geen van hen schreef
De vrouw die bij geen van hen bleef
De grap waarom geen van hen om lacht
De nuttelozen van de nacht

Kom, dans met mij
Vriendin, kom hier, vriendin
Kom hier, kom her
Nee, nee blijf!
Kom, dans met mij
Laat ons dansen, lijf aan lijf

In de liefde zijn ze zo berooid
’t Was, ’t was, ze was zo zacht
Ze was, ach, dat begrijp u nooit
De nuttelozen van de nacht
Ze nemen nog een laatste glas
Vertellen nog een laatste grap
En met een allerlaatste glas
De laatste dans
De laatste stap
Het laatste verdriet
De laatste klacht
De nuttelozen van de nacht

Kom, kom, kom huil met mij
Vriendin, kom hier, vriendin
Kom hier, kom hier
Nee blijf!
Kom, kom huil met mij
Laat ons huilen, lijf aan lijf
De nuttelozen …
Van de nacht …

Marieke
Ay Marieke, Marieke
Ik hield van jou
Tussen de torens
Van Brugge en Gent
Ay Marieke, Marieke
De tijd gaat gauw
Tussen de torens
Van Brugge en Gent

Zonder liefde, warme liefde
Waait de wind, de stomme wind
Zonder liefde, warme liefde
Weent de zee, de grijze zee
Zonder liefde, warme liefde
Lijdt het licht, het donker licht
En schuurt het zand over mijn land
Mijn platte land, mijn Vlaanderenland

Ay Marieke, Marieke
De Vlaamse lucht
Grijs als de torens
Van Brugge en Gent
Ay Marieke, Marieke
De Vlaamse lucht
Zij weent met mij
Van Brugge tot Gent

Zonder liefde, warme liefde
Waait de wind, de stomme wind
Zonder liefde, warme liefde
Weent de zee, de grijze zee
Zonder liefde, warme liefde
Lijdt het licht, het donker licht
En schuurt het zand over mijn land
Mijn platte land, mijn Vlaanderenland

Ay Marieke, Marieke
De Vlaamse lucht
Woog zij te zwar
Van Brugge tot Gent
Ay Marieke, Marieke
Op onze jeugd
Van Brugge tot Gent

Zonder liefde, warme liefde
Lach de duivel, de zwarte duivel
Zonder liefde, warme liefde
Brandt mijn hart, mijn oude hart
Zonder liefde, warme liefde
Sterft de zomer, de droeve zomer
En schuurt het zand over mijn land
Mijn platte land, mijn Vlaanderenland

Ay Marieke, Marieke
Breng terug die tijd
Die mooie tijd
Van Brugge en Gent
Ay Marieke, Marieke
Breng terug die tijd
Van onze liefde
In Brugge en Gent

Ay Marieke, Marieke
Als d’avond spreidt
Dan lokken mij
Van Brugge tot Gent
Ay Marieke, Marieke
Met armen weijd
De diepe vijvers
Van Brugge en Gent
Van Brugge en Gent
Van Brugge en Gent
Van Brugge en Gent

Rosa
Rosa rosa rosam
Rosae rosae rosa
Rosae rosae rosas
Rosarum rosis rosis

Tango uit een grijs verleden
Die de schooljeugd van het heden
Op moet dreunen als gebeden
Bij het leren van Latijn

Tango van de lyceïsten
Die hun jeugd eraan verkwisten
En die dokteren aan listen
Om te ontkomen aan die pijn

Tango die de strenge ouders
Laden op de smalle schouders
Van hun Keesjes die de houders
Van het roer der toekomst zijn!

Rosa, rosa, rosam
Rosae, rosae, rosa
Rosae, rosae, rosas
Rosarum, rosis, rosis

Tango van de knappe floppen
Die met pukkels op hun koppen
Hun gebrek aan ziel verkroppen
Als de besten van de klas

Tango van de slappe Kezen
Die geen letter kunnen lezen
Maar straks dokter moeten wezen
Omdat papa dat nooit was

Tango die ik nimmer leerde
Daar ik toen al rebelleerde
En verbuigingen begeerde
Van mijn nichtje Rosa, Rosa!

Rosa, rosa, rosam
Rosae, rosae, rosa
Rosae, rosae, rosas
Rosarum, rosis, rosis

Tango van het zoete dwalen
Pink aan pink door liefdesdalen
Zo betrapte vele malen
Ons de zwartrok in het gras

Tango van de Natte Garde
Waar ik in de plassen staarde
En genadeloos ontwaarde
Dat ik geen Columbus was

Maar ook de tango van ’t plantsoen
Waar, in ’t rosarium in ’t groen
Mijn nichtje bij een korte zoen
Al bloosde als een Rosa, Rosa!

Rosa, rosa, rosam
Rosae, rosae, rosa
Rosae, rosae, rosas
Rosarum, rosis, rosis

Tango van het kantjeslopen
Tot ik nullen kreeg bij hopen
Die ik toen maar ging verkopen
Als aureolen voor Sint Jan

Tango van de hoogste prijzen
Voor de ijverigste wijzen
Propvol, op bepaalde wijze
Die geen mens gebruiken kan

En ook de tango van de spijt
Omdat een mens in later tijd
Ontdekt dat, in volwassenheid
Dat een rosa doornen dragen kan

Rosa, rosa, rosam
Rosae, rosae, rosa
Rosae, rosae, rosas
Rosarum, rosis, rosis

De Burgerij
Dronken, dol en dwaas
Beet ik in mijn bier
Bij de dikke Siaam uit Monverland
Ik dronk een glas met Klaas
Ik dronk een glas met Pier

En sprong er aardig uit de band
Die klaas hij voelde zich een Dante
Die Peer wou Casanova zijn
En ik de superarrogante
Ik dacht dat ik mezelf kon zijn

En om twaalf uur als de burgertroep
Huisging uit hotel de Goudfazant
Dan scholden wij ze poep
En zongen vol vuur pet in de hand

Burgerij, mannen van het jaar nul
Vette burgerkliek
Vette vieze varkens
Burgerij tamme zwijnenspul
Al die burger is is een ouwe

Dronken, dol en dwaas
Beet ik in mijn bier
Bij de dikke Siaam uit Monverland
Ik dronk een vat met Klaas

Ik dronk een fust met Pier
En sprong er heftig uit de band
Klaas Dante danste als mijn tante
En Casanova was te bang

Maar ik de superarrogante
Was zelfs voor mezelf niet bang
En om twaalf uur als de burgertroep
Huisging uit hotel de Goudfazant
Dan scholden wij ze poep
En zongen vol vuur pet in de hand

Burgerij, mannen van het jaar nul
Vette burgerkliek
Vette vieze varkens
Burgerij tamme zwijnenspul
Al die burger is is een ouwe

Elk instinct dwaas
Zoek ik mijn vertier
‘S Avonds in hotel de Goudfazant
Met meester-facteur Klaas
En met notaris Pier bespreek
Ik daar de avondkrant

En Klaas citeert eens wat uit Dante
Of Pier haalt Casanova aan
En ik ik bleef de superarrogante
Ik haal nog steeds mijn eigen woorden aan

Maar gaan wij naar huis meneer de brigadier
Dan staat daar bij die Siaam uit Monverland
Een hele troep gespuis
Dronken van al het bier dat zingt dan van

Burgerij, mannen van het jaar nul
Vette burgerkliek vette vieze varkens
Ja meneer de brigadier ja dat zingen ze
Burgerij tamme zwijnenspul
Al die burger is is een ouwe

Published on May 3, 2018 at 6:00 by

Dreams

I never was a huge Fleetwood Mac fan. I have one single in my collection. Go Your Own Way. A few weeks ago i saw Nerdwriter‘s video on how Fleetwood Mac creates this song, Dreams. I know this song. Of course. But this video made me realize how beautiful this song is. Haunting. So i am choosing this song to sing. Now. I hope you enjoy it.

Dreams
Fleetwood Mac
Now here you go again
You say you want your freedom
Well, who am I to keep you down?
It’s only right that you should
Play the way you feel it
But listen carefully to the sound
Of your loneliness

Like a heartbeat.. drives you mad
In the stillness of remembering what you had
And what you lost…
And what you had…
And what you lost

Thunder only happens when it’s raining
Players only love you when they’re playing
Say… Women… they will come and they will go
When the rain washes you clean… you’ll know, you’ll know

Now here I go again, I see the crystal visions
I keep my visions to myself
It’s only me
Who wants to wrap around your dreams and…
Have you any dreams you’d like to sell?
Dreams of loneliness…

Like a heartbeat… drives you mad…
In the stillness of remembering what you had…
And what you lost…
And what you had…
And what you lost

Thunder only happens when it’s raining
Players only love you when they’re playing
Say… Women… they will come and they will go
When the rain washes you clean… you’ll know

Thunder only happens when it’s raining
Players only love you when they’re playing
Say… Women… they will come and they will go
When the rain washes you clean… you’ll know

When the rain washes you clean… you’ll know
You’ll know
You’ll know
You’ll know

Published on January 5, 2018 at 6:00 by

It’s Only Natural

I bought cd’s from Crowded House in the 90s from this book and music membership thing i had for a short time. It seemed to me the best i could buy there. It wasn’t my favourite music, but it has grown on me. A couple of Crowded House’s songs have stuck. This one for instance, It’s Only Natural. I love the melody and the lyrics. I hope you will enjoy my performance.

It’s Only Natural
Ice will melt, water will boil
You and I can shake off this mortal coil
It’s bigger than us
You don’t have to worry about it

Ready or not, here comes the drop
You feel lucky when you know where you are
Y’know, it’s gonna come true
Here in your arms, I remember

It’s only natural
That I should want to be there with you
It’s only natural
That you should feel the same way, too

It’s easy when you don’t try going on first impressions
Man in a cage has made his confession
Now, you’ve seen me at my worst
And it won’t be the last time I’m down there

I want you to know I feel completely at ease
Read me like a book
That’s fallen down between your knees
Please, let me have my way with you

It’s only natural
That I should want to be there with you
It’s only natural
That you should feel the same way, too

It’s circumstantial
It’s nothing written in the sky
And we don’t even have to try

But we’ll be shaking like mud
Buildings of glass
Sink into the bay
They’ll be under the rocks again
You don’t have to say
I know you’re afraid

It’s only natural
That I should want to be there with you
It’s only natural
That you should feel the same way, too

It’s circumstantial
It’s something I was born to
It’s only natural
Can I help it if I want to?

Published on December 19, 2017 at 6:00 by

Sweet Dreams

The song Sweet Dreams was released in 1983. I wasn’t a huge fan of the Eurythmics. Still, i know their songs as the fabric on which my life played in the early 80s. Still young.

This song has a very basic song structure. Lots of repetition. A clear message: everybody’s looking for something. And then of course: who am i to disagree?

I like the video clip. The cows make an excellent performance. Annie Lennox is a wonderful singer and performer.

Sweet Dreams – Eurythmics
Sweet dreams are made of this
Who am I to disagree?
I travel the world and the seven seas
Everybody’s looking for something

Some of them want to use you
Some of them want to get used by you
Some of them want to abuse you
Some of them want to be abused

Sweet dreams are made of this
Who am I to disagree?
I travel the world and the seven seas
Everybody’s looking for something

Hold your head up, keep your head up, movin’ on
Hold your head up, movin’ on, keep your head up, movin’ on
Hold your head up, movin’ on, keep your head up, movin’ on
Hold your head up, movin’ on, keep your head up

Some of them want to use you
Some of them want to get used by you
Some of them want to abuse you
Some of them want to be abused

Hold your head up, keep your head up, movin’ on
Hold your head up, movin’ on, keep your head up, movin’ on
Hold your head up, movin’ on, keep your head up, movin’ on
Hold your head up, movin’ on, keep your head up

Sweet dreams are made of this
Who am I to disagree?
I travel the world and the seven seas
Everybody’s looking for something

Sweet dreams are made of this
Who am I to disagree?
I travel the world and the seven seas
Everybody’s looking for something

Sweet dreams are made of this
Who am I to disagree?
I travel the world and the seven seas
Everybody’s looking for something
Sweet dreams are made of this
Who am I to disagree?
I travel the world and the seven seas
Everybody’s looking for something

Published on November 22, 2017 at 6:00 by

The “Sweetest Girl”

The “Sweetest Girl”, i remember the first time i heard this song. 1986, 11 February, a Tuesday. That afternoon i went to Haddock, a record shop i didn’t go to that much. Browsing through the records, i just happened to come across it. The summer before i got to know Cupid & Psyche ’85. A record i loved. So this one i bought straight away. Songs to Remember.

Riding home on my bike, i was excited. Happy. I put the record on straightaway. Loving it. Yes, it was different that Cupid & Psyche. Of course. But i still loved the songs.

I still remember what happened when i first heard The “Sweetest Girl”. I did throw the I Ching. I have mentioned it here before. Not sure why i did, but in that time i threw the I Ching a lot, so it wasn’t out of the ordinary for me. I got number 13 Fellowhip with Men with a changing line on the fifth line.

Life leads the thoughtful man on a path of many windings.
Now the course is checked, now it runs straight again.
Here winged thoughts may pour freely forth in words,
There the heavy burden of knowledge must be shut away in silence.
But when two people are at one in the inmost hearts,
They shatter even the strength of iron or of bronze.
And when two people understand each other in their inmost hearts,
Their words are sweet and strong, like the fragrance of orchids.

I didn’t know what it meant. Not apart from what first springs to mind. I was in love. Or so i thought. Not that i changed anything in my life. I was too old to take this at it presented itself. I knew i believed it. I knew it felt true. At the time. But no way i would let this change my life in any way. But, i never forgot it.

Only recently, two years ago or something, i realized i wasn’t in love. I idolized Green, sure. But no love. I never even dreamed of having sex with him. It was some strange calling i felt. Like i felt with other groups, like the Talking Heads. It was always strongest with Scritti though.

Looking back on this string of events running through my life, ending with me giving my drawings to Green, i do realize this does make me feel terribly happy. It is not a big thing, but it is something i cherished within me. At times it went into the background, at times i almost forgot. Almost. But it always remained a part of me and of my life. Something which makes me feel extremely happy.

Last week i suddenly realized i wanted to sing this song, The “Sweetest Girl”. I did mean to do it for last Friday, but my Walking Back Home post simply came into. I love the title of that post. It came so easy, and it is literally true. It is what i did at the time. But there are more meanings surrounding that title. Of course.

Today i did sing this song. Not perfectly. But with my whole heart.

Enjoy.

Scritti Politti
The “Sweetest Girl”

Sweetest girl in all the world
His eyes are for you only
Sweetest girl in all the world
His eyes are for you only
Sweetest girl in all the world
His words have died before me
Sweetest girl in all the world
His words have died before me

When they walk in the park, I never can tell
When they walk in the dark, I never can tell
It’s just loving – ooh loving

The sweetest boy in all the world
His life has got so lonely
Sweetest boy in all the world
His life has got so lonely
Sickest group in all the world
How could they do this to me
The sickest group in all the world
How could they do this to me

What I want I will take, what you think that you know
Oh such an awful mistake to never let go
It’s just loving – ooh loving

The weakest link in every chain
I always want to find it
The strongest words in each belief
Find out what’s behind it
Politics is pride too
Vagaries of science
She left because she understood
The value of defiance

When the government falls, I wish I could tell
When, oh when necessity calls, I never can tell
It’s just loving – ooh loving

Sweetest girl in all the world
These words are for you only
Sweetest girl in all the world
These words have died before me

When they walk in the park, I never can tell
When they walk in the dark, you know that it never can be told

Published on September 12, 2017 at 6:00 by

Human Nature

Human Nature is a wonderful song and piece of music.

Earlier this week i saw a teaser for Stranger Things season 2. I enjoyed watching the first season late last year. The Michael Jackson song Thriller is used in the second half of the teaser. This triggered something in me. For the past few days i’ve been listening to this album. Dancing to it!

When this album came out, i was too much into new wave music to pay much attention to this. I do remember the clip though. The first time it was broadcasted in the Netherlands. I was babysitting two little children in my house. We were sitting on the couch, me in the middle and watching television. I knew Thriller would be on. We talked about it a bit. And watched it, the full fourteen minutes! Scary! The children closed their eyes sometimes. Me too!

When Bad came out a couple of years later, i did buy the album. I was more into mainstream music at the time. Years lter i bought Off the Wall and Thriller on CD.

I admit, i wasn’t a huge fan. But this week it did sink in more than ever. The album Thriller is absolutely wonderful. Off the Wall is great too, but i gotta say it here, Thriller is sublime. Not all the songs, no. But still. Billie Jean, Wanna Be Startin’ Somethin’, Beat It, Thriller, P.Y.T. And then of course Human Nature.

My version i do like. Still not excellent, no. But yes, i do like it. I should have practiced more i guess. I did sing it for the past few days a couple of times. But these songs i sing is not about me being perfect.

I hope you will enjoy this!

Human Nature – Michael Jackson
Looking out
Across the nighttime
The city winks a sleepless eye
Hear her voice
Shake my window
Sweet seducing sighs

Get me out
Into the nighttime
Four walls won’t hold me tonight
If this town
Is just an apple
Then let me take a bite

If they say,
Why, why, tell ’em that it’s human nature
Why, why, does he do it that way
If they say,
Why, why, tell ’em that it’s human nature
Why, why does he do me that way

Reaching out
To touch a stranger
Electric eyes are everywhere
See that girl
She knows I’m watching
She likes the way I stare

If they say,
Why, why, tell ’em that it’s human nature
Why, why, does he do me that way
If they say,
Why, why, tell ’em that it’s human nature
Why, why does he do me that way

I like livin’ this way
I like lovin’ this way

(That way) Why why
(That way) Why why

Looking out
Across the morning
Where the city’s heart begins to beat
Reaching out
I touch her shoulder
I’m dreaming of the street

If they say,
Why, why, tell ’em that it’s human nature
Why, why, does he do me that way
If they say,
Why, why, ooo tell ’em
Why, why does he do me that way
If they say why, why, cha cha cha cha cha cha
Why does he do me that way
If they say why, why, why, ooo tell ’em
Why does he do me that way
If they say why, ooo tell ’em
Why does he do me that way
If they say why, da da da da da da da da
Why does he do my that way, I like living this way
Why, oh why, why, why

Published on July 28, 2017 at 6:00 by

God Only Knows

I remember two singles my eldest sister had: the Beatles Magical Mystery Tour double EP and the Beach Boys Good Vibrations single.

Later, when i was lots older, i got most of the Beatles albums on CD. And the Beach Boy album Pet Sounds. I loved it. Timeless classic. But it was never my favorite album. I loved the music, yes, but other bands were closer to me. I learned their music when i was much younger.

Past weekend i made more space available on soundcloud. All the reading aloud stories are moved to ellenpronk.com, making available 37 minutes for more music.

I have grown to love this song, God Only Knows. It is deceptively simple. The first words I may not always love you give me a feeling of loss, a sense of powerlessness in the control of one’s feelings. The next three lines counteract the first line though. As long as the object of the singers feelings is alive, as long as there are stars above her / him, he / she never needs to doubt it. The singer will make the listener so sure about it. Ending with a hopeless question. A short text, filled with uncertainty and hopeless longing to live right.

The second chorus brings it in even deeper. Life would go on, of course. But the world would show nothing to the singer. In doubt about what good livin’ would do to him. Ending with the same question.

Beautiful.

Also a bit frightening. But still, beautiful.

God Only Knows – Beach Boys

I may not always love you
But long as there are stars above you
You never need to doubt it
I’ll make you so sure about it
God only knows what I’d be without you

If you should ever leave me
Though life would still go on, believe me
The world could show nothing to me
So what good would livin’ do me
God only knows what I’d be without you

God only knows what I’d be without you

If you should ever leave me
Though life would still go on, believe me
The world could show nothing to me
So what good would livin’ do me
God only knows what I’d be without you

Published on July 11, 2017 at 6:00 by

You’re so vain

You’re so vain, written and performed by Carly Simon.

This song got stuck in my memories a few weeks ago. I’m gonna sing this song! I said so while i was sitting in the car with Daniël on our way back from the beach. I have been rehearsing this song for around two weeks. I still don’t know it by heart, but i’m getting better.

I’ve known this song for a long time, probably around the 70s. I never thought much about it, simply accepted it. I did always like the chorus. You’re so vain, you probably think this song is about you. Clever. Very clever.

So here i am singing this one. I hope you enjoy it.

You’re So Vain – Carly Simon
You walked into the party
Like you were walking onto a yacht
Your hat strategically tipped below one eye
Your scarf, it was apricot
You had one eye in the mirror as
You watched yourself gavotte
And all the girls dreamed that they’d be your partner
They’d be your partner, and

You’re so vain
You probably think this song is about you
You’re so vain,
I’ll bet you think this song is about you
Don’t you?
Don’t you?

Well, you had me several years ago
When I was still quite naive
When you said that we made such a pretty pair
And that you would never leave
But you gave away the things you loved
And one of them was me
I had some dreams, they were clouds in my coffee
Clouds in my coffee, and

You’re so vain
You probably think this song is about you
You’re so vain, you’re so vain
I’ll bet you think this song is about you
Don’t you?
Don’t you?

I had some dreams, they were clouds in my coffee
Clouds in my coffee, and

You’re so vain
You probably think this song is about you
You’re so vain, you’re so vain
I’ll bet you think this song is about you
Don’t you?
Don’t you?

Well I hear you went up to Saratoga
And your horse, naturally, won
Then you flew your learjet up to Nova Scotia
To see the total eclipse of the sun
Well, you’re where you should be all the time
And when you’re not, you’re with some underworld spy
Or the wife of a close friend,
Wife of a close friend, and

You’re so vain
You probably think this song is about you
You’re so vain, you’re so vain
I’ll bet you think this song is about you
Don’t you?
Don’t you?

Published on June 9, 2017 at 6:00 by

Hotel California

My eldest sister was my icon when i was younger. She is beautiful, slender, she loves music, she had boyfriends, she went out loads. She is eight and a half years older than me. Almost all the music i knew in the 70s i got to know through her. Well, apart from the singles i bought. Those were Top 40 singles, which i saw most of the time in TopPop, on television each week.

So yes, Steely Dan, Little Feat, Crosby Stills Nash and Young, Linda Ronstadt, Jackson Brown, J.J. Cale, Ry Cooder and of course… The Eagles.

I loved the Eagles until my taste in music changed and i got full into new wave. Post punk it is called nowadays. I remember doing a lecture about the Eagles with a friend in most likely the third class in high school. Later on though they got lower and lower on my appreciation ladder. At last they vanished all together. A year ago when the song Hotel California got to number one in the Top 2000, a yearly event in the Netherlands, i was quite angry. Not the Eagles! No no no no.

A few weeks ago i made a slight turn. Not that the Eagles will ever be on my favorite band list, but a little bit of appreciation would be in place. I did spend several years listening to their music. I still have three albums: the very first untitled one, On The Border and Hotel California. The other ones i had, Desperado and One of These Nights, i sold when i was around sixteen years old. Among many others, a decision i learned to regret a couple of years after it.

So yes, not the best band, not the best song. But still a song whose lyrics i know by heart. So here it goes!

Hotel California – The Eagles
On a dark desert highway, cool wind in my hair
Warm smell of colitas rising up through the air
Up ahead in the distance I saw a shimmering light
My head grew heavy and my sight grew dim
I had to stop for the night

There she stood in the doorway, I heard the mission bell
Then I was thinking to myself this could be Heaven or this could be Hell
Then she lit up a candle and she showed me the way
There were voices down the corridor I thought I heard them say

“Welcome to the Hotel California
Such a lovely place
(Such a lovely place)
Such a lovely face
Plenty of room at the Hotel California
Any time of year
(Any time of year)
You can find it here”

Her mind is Tiffany twisted, she got the Mercedes Benz
She got a lot of pretty, pretty boys that she calls friends
How they dance in the courtyard, sweet summer sweat
Some dance to remember, some dance to forget

So I called up the captain, “Please bring me my wine”
He said, “We haven’t had that spirit here since 1969”
And still those voices are calling from far away
Wake you up in the middle of the night just to hear them say

“Welcome to the Hotel California
Such a lovely place
(Such a lovely place)
Such a lovely face
They’re living it up at the Hotel California
What a nice surprise
(What a nice surprise)
Bring your alibis”

Mirrors on the ceiling, the pink champagne on ice
And she said, “We are all just prisoners here of our own device”
And in the master’s chambers they gathered for the feast
They stab it with their steely knives but they just can’t kill the beast

Last thing I remember I was running for the door
I had to find the passage back to the place I was before
“Relax,” said the night man, “We are programmed to receive
You can check out any time you like but you can never leave”

Live ’77

Published on April 12, 2017 at 6:00 by

Bagagedrager

In 2002 the first album of the Dutch artist Spinvis was released. I got hooked. The melancholic and intricate music enchanted me.

I’ve missed out on his later albums. I did buy the second one, but it didn’t hook me as the first one. Still, he has a soft spot in my heart. This song, Bagagedrager, is on my MIXtape Spotify playlist. I do love the lyrics of this song. A bagagedrager is the back bit of a bicycle, on which you bind your bag. The part about biking through the white and cold, with the wind blowing through your gloves. Your fingers are cold as stone. And there is always something that paralyses you. Pot or booze. I don’t know what you make of it.

An excellent title.

Beautiful.

Spinvis – Bagagedrager
Je droomt wel vaker van een feest
maar hier ben je nog nooit geweest
iedereen kijkt naar voetbal
en een vent zeurt aan je kop
wat wil die man in hemelsnaam
hoe kom je hier
hoe kom je hier vandaan
en als je wegkomt
waarheen wou je dan wel gaan
hij praat maar door maar jij dwaalt af
dus je weet niet wie de wedstrijd wint
als je luistert naar de wolken
als je luistert naar de wind
je agenda en je zonnebril
wat doen die hier nou
maar je ligt weer in je eigen bed
in je eigen lot
en opeens staat alles stil

een motor draait
de baby huilt
een vogel schreeuwt
de dag begint
en de snelweg suist

tis altijd wat en altijd spijt
van al het geld en alle tijd
op de onverharde wegen
die je naar hier hebben geleid
de ochtenden zijn wit en koud
en hoe je ook je stuur vasthoudt
de wind komt door je handschoenen heen
je vingers zijn versteend
zo is er altijd iets wat je verlamd
en is het niet de wiet
dan is het wel de drank of zo
het spookt maar in je hoofd
het was lang geleden een eeuwigheid
je fietste op de afsluitdijk
ik weet niet wat je er nu van vindt
als je luistert naar de wolken
als je luistert naar de wind
als je luistert naar de wolken
als je luistert naar de wind
als je luistert naar de wolken
als je luistert naar de wind

Lowlands 2012

Theatershow

Published on March 21, 2017 at 6:00 by